(An undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA COLLEGE OF ENGINEERING
Affiliated to Tribhuvan University, Estd. 2008
(Dedicated To Country & People)
More Recent Notices माघ १ गते, कलेज बिदा हुने बारे सुचना ! गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थी छात्रबृती रकम लिन आउने सम्बन्धी सूचना । Mini-Project Proposal Defense Date & Team Detail Online पुनः परीक्षा फाराम भर्ने बारे सूचना ।। Submit Mini-Project Proposal(*.pdf) & Presentation Slide(*.pptx) गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएको बारे सूचना । Slogan Competition मा सहभागिताबारे सूचना । Model Competition बारे सूचना । C-Programming Mini-Project Team प्रवेश परिक्षामा उत्कृश्ट र गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थी छात्रबृती लिन आउने सम्वन्धी सूचना । C-Programming Mini-Project Proposal Submission Deadline बिद्यार्थी धरौटी र बूक बैक रकम फिर्ता लिने बारे सूचना । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको बिदाबारे सूचना । धान्य पूर्णिमाको दिन कलेज बिदा हुनेबारे सूचना । Notice for Winter Vacation 2074

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2018 Khwopa College of Engineering. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha